ACCU’s

Moderne LiPo-accu’s (= Lithium Polymeer) hebben niet alleen een veel hogere capaciteit dan NiMH accu’s, ze hebben ook een veel lager gewicht. Zo weegt een NiMH accu van 5 AAA cellen (6 V, 800mAh) ongeveer 66 gram en een LiPo accu van 2 cellen (7,4 V, 1000mAh) ongeveer 52 gram. Dit maakt dit accutype interessant voor toepassing bij het RC zeilen.
Er zijn wel een paar belangrijke aandachtspunten bij het gebruik vanLiPo accu’s:

Capaciteit en belasting
Hoe hoger de onttrokken stroom, des te meer zal de accu opwarmen en des te lager zal de bruikbare capaciteit zijn. De ideale bedrijfstemperatuur ligt bij het ontladen tussen +20°C en +40°C en mag ook bij extreme belastingen niet hoger zijn dan +60°C.

De hoeveelheid stroom waarmee een accu belast mag worden staat meestal op de accu vermeld. De waarde “C” heeft betrekking op de capaciteitswaarde van de accu. Zo mag een accu met een capaciteit van 1000mAH en 20C met maximaal 20 A belast worden (= 1000mAh x 20), tenzij de fabrikant anders aangeeft. De maximale continu belasting is normaal gesproken 50% van de maximale piekbelasting, in bovengenoemd voorbeeld dus 10 A. Ook hier geldt: tenzij de fabrikant anders aangeeft.

Accu opladen
Een LiPo accu moet met een speciale oplader opgeladen worden waarbij stroom en spanning geregeld worden.
Dit betekent dat tijdens het begin van het opladen de laadstroom tot een waarde van 1C beperkt moet worden. Bij een accu van 1000mAH is dat dus een maximale laadstroom van 1 A. Bij het bereiken van de maximaal toelaatbare laadspanning van 4,2V per cel wordt de spanning constant gehouden en de laadstroom gaat langzaam terug. Als de laadstroom de laagste waarde heeft bereikt is de accu volledig opgeladen.
Opdat er bij de serieschakeling van afzonderlijke cellen in een accupack geen te hoge schadelijke spanningen van meer dan 4,2V per cel kunnen optreden bij het opladen, moeten elektronische hulpmiddelen worden gebruikt:

  • Balancer: deze bewaakt de laadspanning van elke afzonderlijke cel en zorgt dat een cel niet verder opgeladen wordt zodra deze de 4,2V bereikt.
  • Equalizer: deze compenseert al bij het begin van het laadproces de verschillende spanningen van de cellen in het accupack zodat deze tijdens het hele laadproces gelijk zijn en dus de 4,2V niet zullen overschrijden.

Diepontlading
Als een cel tot minder dan 2,5V ontladen wordt zal de accu permanent beschadigd worden. Deze diepontlading moet daarom vermeden worden. Een veilige marge is om 3V per cel aan te houden, dus een accu met een nominale waarde van 7,4V (2 cellen) niet verder ontladen dan tot 6V.

Bewaren
LiPo-accu’s hebben weinig zelfontlading. Laad je een accu vandaag op, dan is die accu over een aantal weken nog steeds vrijwel vol. Het is alleen niet goed voor de levensduur van een LiPo-accu om deze volgeladen (of ontladen) te bewaren. Je kunt ze het beste half geladen opslaan (tot 3,82 V per cel). Veel acculaders hebben daarvoor een speciaal ‘storage’-programma. Voor de volgende zeildag laad je de accu  dan verder vol.

Brandgevaar
Bij beschadiging, kortsluiting of overladen kunnen LiPo-accu’s hevig branden. Het is daarom aan te raden om ze tijdens het laden in het oog te houden, en ze op een onbrandbare ondergrond te leggen (of in een speciale LiPo zak).
Ontlaad een kapotte LiPo-accu volledig, voordat je deze bij het chemisch afval doet. Om de accu veilig weg te kunnen gooien, kun je de accu het best na het ontladen een aantal dagen in een bak met zout water leggen nadat je een sneetje of gaatje hebt gemaakt in het omhulsel. Hierdoor wordt het Lithium polymeer geneutraliseerd en is het brandgevaar geweken.

Bron: Conrad Electronic en modelbouw.nl