FAQ

De meest gehoorde vraag aan de waterkant: zit er een motortje in?

Nee! Tenzij je de winch als motortje wil zien. De 6V of 7,2V accu (gemaakt van 5 of 6 oplaadbare cellen van 1,2V, of een Li-po accu) voedt de ontvanger, de winch waarmee je de schoten aanhaalt en viert, en de roerservo. Alleen de wind zorgt dus voor de daadwerkelijke voortstuwing.

Kan die boot omslaan?

Nee. Kennelijk een diepgewortelde angst bij zeilers, maar de kiel met de bulb van lood houdt hem wel overeind. Als de wind erg hard is ten opzichte van het zeiloppervlak gaat hij wel erg schuin, maar omslaan gebeurt niet.

Is het duur?

Wat heb je over voor een fantastische hobby? Of het duur is hangt helemaal van je wensen af. Er zijn mensen die een oude romp zelf hebben opgeknapt en uiteindelijk met een investering van een paar honderd euro aan de waterkant staan.

Wil je nieuw materiaal, dan ben je wat duurder uit. Inclusief 1 of 2 sets zeilen kan je voor onder de €1500,- klaar zijn (Starkers). Andere aanbieders zijn wat duurder (Walicky, Bantock), maar ook hier hangt het af van wat je wil; meer sets zeilen drijft de prijs op. Met alleen een A en B-tuig kan je de meeste wedstrijden zeilen, maar het is ook zonde als het wat harder waait en je staat aan de waterkant zonder C-tuig. Verder kunnen bepaalde gimmicks het duurder maken, denk aan de butterfly van Walicky die voor de wind je fok aan loef kan zetten. Zo kan de prijs met 5 sets zeilen en allerlei toeters en bellen ook rond de €4000,- uitkomen.

Buiten deze instapkosten zijn er ook de langlopende kosten. Zo kun je jaren met een zeil doen, maar vooral de meer kwetsbare A zeilen moeten wel eens vervangen worden. Denk aan €100,- tot €160,- per set, afhankelijk van de leverancier.

Tenslotte de abonnementskosten voor de vereniging. Een koopje, zeker als je het vergelijkt met andere sportverenigingen: Het lidmaatschap van KOM bedraagt €37,- (prijspeil 2017). Dat is inclusief lidmaatschap van het Watersportverbond. Ben je al elders lid van een door het Watersportverbond erkende watersportvereniging, dan kun je een verbondsafdracht terugvorderen bij het Watersportverbond.

Tot welke windkracht kan je ermee zeilen?

Naarmate de wind harder is plaats je kleinere zeilen. In 2003 in Sörup is er bijvoorbeeld gezeild bij 6 tot 7 bft, met zeilen van 0,8 of 1,0 meter masthoogte. Het gaat wel, maar veel deelnemers vallen uit met materiaalpech (mast of verstaging breekt, schoot breekt, zeiloog scheurt uit, accu’s gaan te snel leeg en meer van dergelijke ellende) of geven op vanwege het risico van materiaalpech. Door golven wordt het overstag gaan ook steeds moeilijker en als je dan in de wind komt te liggen duurt het wel even voordat je weer gang hebt. Wel een uitdaging!

Overigens kun je met een M-klasse al vanaf 1 bft zeilen; met het kleinste zuchtje komen ze al op gang, maar voor de toeschouwer is dat een minder enerverend schouwspel.

Hoe ver kan je ermee zeilen?

Oftewel wat is het bereik van de zender? Wel, als je je boot nauwelijks meer kunt zien is er toch niets meer aan? De zender is niet de beperkende factor, wel de mogelijkheid van de zeiler om nog goed zijn koers en zeilstand te kunnen beoordelen.

Wat doet RZN (voorheen Nemozo)?

Nationaal bij het Watersportverbond en internationaal bij World Sailing en IRSA lopen contacten van de erkende wedstrijdklassen via RZN: RZN vertegenwoordigt als Designated National Member (DNM) van de IRSA alle wedstrijdklassen die door het Watersportverbond zijn erkend of in ieder geval nastreven om dat te worden. Want het is gewenst dat de ontwikkeling van een klasse aan bepaalde professionaliteitcriteria voldoet, en het is vereist dat, als een wedstrijdzeiler wil deelnemen aan internationale wedstrijden die worden georganiseerd onder IRSA / WS vlag, hij zich door zijn nationale DNM laat vertegenwoordigen. RZN kan ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van de klasse indien gewenst, maar het initiatief ligt wel bij de zeilers van de betreffende klasse.

Formeel treedt RZN tevens op als WSV (watersportvereniging). Leden van de aangesloten Klasse Organisaties worden via RZN als lid aangemeld bij het Watersportverbond.

Waaraan moet ik voldoen om te kunnen wedstrijdzeilen?

Je boot moet een geldige meetbrief hebben en je moet lid zijn van je RC Klasse Organisatie (voor Marbleheads is dat dus de KOM). Daarmee ben je tevens lid van het Watersportverbond. Maar als je net begint vragen we hier niet direct naar. Zeker bij clubwedstrijden kun je het eerste seizoen meedoen zonder verplichtingen aan te gaan, om te kijken of deze leuke hobby / sport ook voor jou wat is. Buitenlandse deelnemers moeten v.w.b. bondslidmaatschap in principe voldoen aan de regels zoals die in hun eigen land gelden.

Ik wil meedoen aan een WK of EK Marblehead. Hoe meld ik me aan?

Elk land (Designated National Member) krijgt een beperkt aantal plaatsen toegewezen. Eventueel kunnen extra plaatsen worden toegewezen. De methode van toewijzing van plaatsen per land staat in de Championship Regulations van de IRSA. Aanmelding gaat via het secretariaat van de Nederlandse Division Member (RZN).

De Klasse Organisatie bepaalt wie voor deelname namens Nederland in aanmerking komen. Voor de M-Klasse zijn dat achtereenvolgens:

  1. De Nederlands Kampioen of de best geplaatste Nederlander bij het laatste ONK,
  2. De hoogst genoteerde in een doorlopende ranking van de beste 4 resultaten bij de laatste 6 Ranglijst wedstrijden (trofee wedstrijden). De laatst meetellende wedstrijd is uiterlijk 6 maanden vóór de start van het WK of EK gezeild.
  3. De op één na hoogst genoteerde in genoemde ranking,
  4. etc.

Hoe kom ik aan een meetbrief?

Je meldt je bij de meetsecretaris van RZN en vraagt een registratienummer aan voor je boot en een zeilnummer. Het zeilnummer kan in overleg worden toegekend (bijvoorbeeld als je al zeilen hebt waar een nummer in staat) mits dit zeilnummer niet al in gebruik is door een ander. Het bootregistratienummer wordt je toegewezen en staat los van het zeilnummer. De meetsecretaris verwijst je door naar een erkende meter. Deze meet je boot en je zeilen, vult de meetformulieren in en stuurt ze naar de meetsecretaris. Na betaling van de verschuldigde kosten ontvang je van de meetsecretaris je meetbrief.

Erkende meters zijn: Tom Koornhof, Paul d’ Arnaud, Peter van Delft, Chris Vaes en John Langeveld.

Hoe lang blijft de meetbrief geldig?

Zo lang er niets verandert aan je boot of je zeilen blijft hij geldig. Dus als je nieuwe zeilen koopt (of maakt), moet je deze weer laten meten en krijg je een nieuwe meetbrief. Als je de boot verkoopt, moet hij worden overgeschreven op de naam van de koper. Ook hiervoor kan je terecht bij de meetsecretaris van RZN.

Hoe moeten nummers en letters in de zeilen geplaatst worden?

(Klik hier voor een afbeelding).

Dit staat beschreven in appendix G van de Racing Rules of Sailing (RRS), voor radiozeilen deels aangepast in appendix E (E6). Zaken die in RRS 2005-2008 zijn gewijzigd t.o.v. RRS 2001-2004 zijn in rood weergegeven.

Maar: oudere, reeds gemeten zeilen hoeven niet te worden aangepast aan de nieuwe regels.

Samengevat:

Alle letters en nummers hebben dezelfde kleur.

In de fok wordt het zeilnummer geplaatst en in het grootzeil zeilnummer, nationaliteitsletters (voor ons NED) en het klasse teken. De tekens worden aan beide zijden geplaatst, aan stuurboordzijde het hoogste. Plaats ze in de fok haaks op het achterlijk en in het grootzeil haaks op het voorlijk (dan staan ze evenwijdig met de waterlijn).

Het zeilnummer bestaat uit de laatste 2 cijfers van het bootregistratienummer, of (met ingang van 1-1-2005) een door de meetsecretaris aan de zeiler toegekend zeilnummer, onafhankelijk van het bootregistratienummer. Is het zeilnummer een enkel cijfer, dan wordt er een 0 voor geplaatst. In het zeil moet er vóór het zeilnummer plek zijn voor een 1 als voorvoegsel. Dit om onderscheid aan te kunnen brengen als er meerdere boten met hetzelfde zeilnummer deelnemen.

 

Klasse insigne:

Aan weerszijden van het grootzeil, minimaal 20 mm uit elkaar, tenzij ze aan weerszijden over elkaar passen, zoals de M van de M-klasse. In dat geval dus aan weerszijden over elkaar aanbrengen.

Plaats ze bovenin het zeil, minimaal 60 mm boven de zeilnummers, boven een rechte lijn getrokken tussen het 1e meetpunt op het achterlijk en het dichtstbijzijnde punt op het voorlijk.

Formaat staat voorgeschreven in de klasseregels, bijvoorbeeld de M van de marblehead klasse moet zijn: hoogte en breedte 25-30 mm, letterdikte 6-8 mm.

 

Zeilnummers:

Hoogte van de cijfers: 100 mm (minimum) – 110 mm (maximum)

Kortste afstand tussen cijfers aan zelfde zijde van het zeil: 20 mm (min.) – 30 mm (max.)

Kortste afstand tussen nummers aan weerszijden van het zeil: 60 mm (min.)

Kortste afstand tussen nummers en andere identificatie op zeil: 60 mm (min.)

Breedte en dikte van de cijfers wordt niet meer voorgeschreven, als het lettertype maar minimaal even duidelijk is als Helvetica. Neem bijvoorbeeld breedte 60-70 mm en dikte 12-18 mm.

Zeilnummers moeten hoog genoeg worden geplaatst, in het grootzeil boven een lijn, haaks op het voorlijk, door het meetpunt op het achterlijk.

 

Nationaliteitsletters:

Worden onder de zeilnummers op het grootzeil aangebracht.

Hoogte van de letters: 60 mm (min.) – 70 mm (max.)

Kortste afstand tussen letters aan zelfde zijde van het zeil: 13 mm (min.) – 23 mm (max.)

Kortste afstand tussen letters aan weerszijden van het zeil: 40 mm (min.)

Breedte en dikte van de letters wordt niet meer voorgeschreven, als het lettertype maar minimaal even duidelijk is als Helvetica. Neem bijvoorbeeld breedte 40-45 mm en dikte 8-12 mm.

 

Als de zeilen te klein zijn om je aan deze regels te kunnen houden, mag je achtereenvolgens:

1 Nationaliteitsletters weglaten

2 De zeilnummers in het grootzeil lager plaatsen dan voorgeschreven

3 De zeilnummers aan weerszijden dichter bij elkaar plaatsen, afstand tussen nummers aan weerszijden is dan minimaal 20 mm.

4 Afstand tussen zeilnummers en andere identificatie kleiner maken

5 Hoogte zeilnummers kleiner maken

 

De webmaster heeft met de bovenstaande vertaling zijn best gedaan om de RRS zo getrouw mogelijk weer te geven. Hoewel hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, blijft de door de ISAF uitgegeven tekst leidend. Webmaster noch KOM aanvaarden dan ook enige aansprakelijkheid omtrent plaatsing van identificatie in zeilen n.a.v. bovenstaande tekst.