Historie nationaal

NMJV en MJVS

De Nederlandse Model Jacht Vereniging is op 18 januari 1969 opgericht als overkoepelende organisatie voor het modelzeilen. Zij organiseerde haar wedstrijden op de modelvijver in recreatiegebied Spaarnwoude. Met de oprichting van Nemozo in 1980 werden de overkoepelende taken door Nemozo overgenomen en richtte de NMJV zich volledig op het organiseren van wedstrijden.

In 1983 gaf het beheersburo van Recreatiegebied Spaarnwoude in overweging om de vereniging meer te verbinden aan het recreatiegebied middels een naamswijziging. In dat jaar werd de naam gewijzigd in ModelJacht Vereniging Spaarnwoude (MJVS). Door toenemende begroeiing in en rond de modelvijver werden de wedstrijden verplaatst naar de Westbroekplas bij Spaarnwoude. Na 2000 werd deze locatie verlaten vanwege toenemende kosten en het feit dat de locatie nogal ver was verwijderd van de woonplaatsen van de meeste leden. Inmiddels was toenadering gezocht tot de Zeilvereniging Oosterplas (ZVO) waar al jaren de Oosterplastrofee werd georganiseerd. In 2002 sloot de MJVS zich bij de ZVO aan waarmee een thuishaven met clubhuis een feit was. Na de reorganisatie van de verenigingsstructuur van het radiozeilen werd de MJVS 31 december 2010 opgeheven. Haar activiteiten en het lidmaatschap van de ZVO werd daarbij overgenomen door de KOM.

De MJVS kende een ledenklassement voor de in een jaar gezeilde door de MJVS georganiseerde wedstrijden. De resultaten van de beste vier wedstrijden telden mee. Aan het einde van het seizoen ontving het MJVS lid met de meeste punten een wisseltrofee, de Coopercup. Deze trofee was aan de vereniging aangeboden door Mike Cooper bij zijn terugkeer naar Engeland, na een aantal jaren lid te zijn geweest van de MJVS. De trofee is een zogenaamde “tanker”, een pul met glas in de bodem. Volgens overlevering werden dergelijke pullen gebruikt om na een gevecht samen te drinken. Het gebrek aan vertrouwen in elkaar maakte het glas in de bodem noodzakelijk, men kon elkaar zo ook tijdens het nemen van een slok in de gaten houden.

Hieronder een overzicht van winnaars van de Coopercup:

 Winnaar    
2010Paul d’Arnaud2000Christiaan Helder1990Johan Jacobs
2009Paul d’Arnaud1999Christiaan Helder1989Nico Miltenburg
2008Erwin van Gogh1998Ab Vis1988Johan Jacobs
2007Paul d’Arnaud1997Nico Miltenburg1987Nico Miltenburg
2006Paul d’Arnaud1996Christiaan Helder1986Nico Miltenburg
2005Chris Vaes1995Christiaan Helder1985Johan Jacobs
2004Nico Miltenburg1994Christiaan Helder1984Evert Jansen
2003Erwin van Gogh1993Christiaan Helder1983L. de Groot
2002Ab Vis1992Ab Vis
2001Christiaan Helder1991Evert Jansen

RZN (Radio Zeilen Nederland)

RZN is op 21 november 1980 opgericht onder de naam Nemozo (Nederlandse ModelZeil Organisatie) om de belangen van radiozeilers in Nederland te behartigen.

Zij is de Nederlandse Division Member van de ISAF-IRSA, de International Radio Sailing Association van de ISAF (International Sailing Federation) en treedt op als vertegenwoordiger van alle aangesloten klassen bij het Watersportverbond.

Met ingang van 2011 mag RZN optreden als WSV voor radiozeilers en als zodanig voor de leden van de bij haar aangesloten Klassenorganisaties de afdrachten en wedstrijdlicenties bij het Watersportverbond verzorgen. Daarbij heeft zij haar naam veranderd van Nemozo in RZN.