Succesvolle zeilclinic op 25 maart 2018

Met 11 deelnemers werden onder de bezielende leiding van Geert Geelkerken allerlei situaties besproken die zich kunnen voordoen rond de start, in de rakken, bij ronding van boeien en bij de finish. Kern van het verhaal is dat je je tijdens de race moet concentreren op je taak, en dat is niet winnen (dat is het resultaat wat kan volgen als je je taak goed uitvoert), maar vrij blijven. Dat lukt beter naarmate je verder vooruit kijkt en tijdig anticipeert op situaties die kunnen ontstaan. Daarbij werden natuurlijk de wedstrijdregels uitvoerig besproken. In de middag werd alles in de praktijk gebracht door een flink aantal starts te maken, steeds gevolgd door één boeironding en finish.
Voor zowel de ervaren als de minder ervaren zeilers was dit heel leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar.