Voorwaarden voor deelname

Door aanmelding voor- en deelname aan een evenement accepteert de deelnemer de geldende ISAF “Racing Rules of Sailing” en, indien van toepassing, de voor het evenement gepubliceerde “Sailing instructions”.

Deelname aan het evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De organisator van het evenement en de KOM kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade aan boot, materiaal of personen als gevolg van deelname aan het evenement.

Attending the races will be on your own risk. The race comittee or the “KOM” will not be responsible for any damage on ship, equipment or person, as a consequence of attending the race.